Reiscoach, projectleider en fondsenwerver

Image

Neem contact met me op

Werkervaring

Vanaf 2020: Nieuwe wegen, nieuwe kansen. Ga jij mee op een avontuur van herstel en empowerment? Ik wil een peersupport beweging organiseren, dat onafhankelijke onderlinge steun realiseert. Dat wil ik doen door voorbij te gaan aan het verdienmodel. Geld is enkel een van de voorwaardenscheppende elementen.
Daarnaast is het nog steeds mijn missie om de geestelijke gezondheidszorg en het welzijn te laten gaan werken op basis van eerlijke effect- en impactmeting (zie Resultaat Meetgroep). Weg van de cultuur van de zorgprofessional, die als een slager zijn eigen vlees keurt.
Wil je me steunen? Doneer een gift op

Stichting Verloren Jaren (ANBI)

2018-2019 Reiscoach, projectleider en eigenaar Herstelreizen B.V.
Het begeleiden van mensen op reis, in trajecten richting hun herstel en het ontwikkelen van diensten voor zorg en welzijn vanuit ervaringsdeskundig perspectief.

December 2017-april 2019 Directeur-eigenaar Adstructie B.V.
Vanuit een eigen centrum voor en door ervaringsdeskundigen aan de Veembroederhof in Amsterdam met een team van vier mensen trainingen ontwikkelt, de app Reality Keeper gerealiseerd en belangenbehartiging en inspraak begeleidt. Als directeur verantwoordelijke geweest voor acquisitie, management en ontwikkeling. Naast trainingen verkocht ook fondsen geworven voor het project Voorbij Zelfstigma (€18.000). Mede ook betrokken als coach bij de MOVE van Markieza, Eindhoven.

2011-2017 zelfstandig ondernemer Adstructie

Als zelfstandig ondernemer o.a. betrokken bij volgende projecten:

TEAM ED, sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. (2013-2017) Als meewerkend voorman meer dan 200 intakes gedaan van ervaringsdeskundigen, een team van 8o mensen gerealiseerd en leiding aan gegeven. (Mede) verantwoordelijk voor PR, acquisitie en project-verantwoordingen. O.a. ook extern intervisie verzorgd aan ervaringswerkers binnen GGzInGeest.

WMO ambassadeurs Cliëntenbelang Amsterdam (2012-2015)

Eindverantwoordelijk projectleider Veerkracht Fabriek (2012-2015)

Kwartiermaker jeugdparticipatie Cliëntenbelang Amsterdam (2012-2013)

Keuzehulp Schizofrenie (Trimbos) (2011-2012)

Schizofrenie.nl (Eli Lilly/Ypsilon/Anoiksis) (2011-2013)

2002-2004 data-medewerker, Instituut voor Sociale Geschiedenis (ISSG), Amsterdam

Bestuurservaring

2012-heden Penningmeester Stichting Verloren Jaren
Het bedenken, plannen en leiden van projecten van deze stichting, die voorlichting geeft over psychosegevoeligheid. Tevens fondsenwerving, waarvan realisatie 2019 van project Levende Casus bij ZonMw (€18.000),

2019-heden Penningmeester Stichting Resultaat Meetgroep
Onderzoeks- en innovatie-organisatie, dat meetinstrumenten (door)ontwikkelt voor zorg en welzijn. Fondsenwerving en acquisitie. ResultaatMeetGroep is mede-ontwikkelaar instrument Vanzelfsprekend dat gebruikt wordt op zorgboerderijen.

2007-heden Voorzitter Stichting Anoiksis Beheer
Stichting dat innovatieve projecten bedenkt, ontwikkelt en leidt vanuit het peersupport rond Vereniging Anoiksis. Fondsenwerving gedaan, waaronder voor de app Reality Keeper (€130.000), Koffie met…Anoiksis (€12.000), Veerkracht Fabriek (€50.000) Ik leef gewoon (film), €8.000), Meer dan dat…. (boek) (€20.000), Ervaringsspel Kies Je Weg! (€15.000) en Skiz’o (magazine) (€20.000). 

2005-2011 Secretaris Vereniging Anoiksis
Lotgenotencontacten organiseren, vrijwilligers aansturen en verantwoordelijk voor campagnes en PR. Daarnaast belangenbehartiging (o.m. rond dwang en drang) en participatie in wetenschappelijk onderzoek.

Opleiding, publicaties en films


1992-1998
Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Landen. Universiteit van Amsterdam. (M.A.)

2017 Hoor wat ik voor je kan betekenen. (luisterboek). Tobi Vroegh, Amsterdam
2012  Priorities, Satisfaction and Treatment Goals in Psychosis Patients: An Online Consumer’s Survey, Sterk, Muis, De Haan, Winter van Rossum, Pharmacopsychiatry, Georg Thieme Verlag, Stuttgart · New York
2011 Meer dan dat… 10 portretten van mensen met schizofrenie. Tobi Vroegh, Amsterdam

Ga voor de films die ik produceerde naar hier
Image
Ik ben bereikbaar via mijn telefoon 06-46295116