Onderzoeker, ontwikkelaar en organisator

Image

Neem contact met me op via info@maartenmuis.nl

Projecten en werkervaring

Vanaf 2020 ben ik bezig met twee projecten als (vrijwillige) ontwikkelaar en organisator:

Ik organiseer een peersupport-beweging, dat onafhankelijke onderlinge steun realiseert tussen mensen, die hun veerkracht aan hebben moeten spreken en dat willen delen met anderen. Doel van dit peersupport is het stimuleren van zelfreflectie en zelfmonitoring, om stabieler en tevredener te kunnen leven. Ten eerste wil ik dat voorleven.

Ik doe dat met de kring mensen die ik in de jaren om me heen verzameld heb. In de praktijk van dit netwerk ga ik actief nieuwe technieken en methodes ontwikkelen en inzetten. In de lijn zoals ik dat eerder met de website en workshop Voorbij Zelfstigma en de app Reality Keeper gedaan heb.

Onder de werktitel: ‘Oases van rust: ruimte voor reflectie, zingeving en verbinding’, ben ik bezig groepen door het land heen te organiseren. We sluiten daarbij aan bij de goede ervaringen opgedaan met de activiteiten van Herstelreizen BV.

Het tweede project doe ik als bestuurslid en (vrijwillig) onderzoeker en ontwikkelaar van Stichting Resultaat Meetgroep. Het is mijn missie om de geestelijke gezondheidszorg en het welzijn een meer eerlijke effect- en impactmeting vanuit cliëntperspectief te bieden. Binnen Adstructie BV hebben we daar een goede praktische en theoretische basis voor gelegd. Het ontwikkelen van vragenlijsten en onderzoeken, die duidelijk laten zien of en hoe het subjectief welbevinden en het objectief welzijn zich op individueel niveau positief of negatief ontwikkelt, is de uitdaging die we aangaan.

2018-2019: Reiscoach, projectleider en eigenaar Herstelreizen B.V.
Het begeleiden van mensen op reis, in trajecten richting hun herstel en het ontwikkelen van diensten voor zorg en welzijn vanuit ervaringsdeskundig perspectief.

December 2017-april 2019: Directeur-eigenaar Adstructie B.V.
Vanuit een eigen centrum voor en door ervaringsdeskundigen aan de Veembroederhof in Amsterdam hebben we met een team van vier trainingen ontwikkeld, een app gerealiseerd en belangenbehartiging en inspraak begeleid. Als directeur ben ik verantwoordelijk geweest voor acquisitie, management en ontwikkeling. We hebben, naast de app Reality Keeper, ook een empowerment-training ontwikkeld en die gegeven.

2011-2017: Zelfstandig ondernemer Adstructie (zzp)

Als zelfstandig ondernemer o.a. betrokken bij volgende projecten:

TEAM ED, sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. (2013-2017) Als meewerkend voorman meer dan 200 intakes gedaan van ervaringsdeskundigen, een team van 8o mensen gerealiseerd en leiding aan gegeven aan de werkzaamheden. (Mede) verantwoordelijk voor PR, acquisitie en project-verantwoordingen.
WMO ambassadeurs Cliëntenbelang Amsterdam (2012-2015)
Eindverantwoordelijk projectleider Veerkracht Fabriek (2012-2015)
Kwartiermaker jeugdparticipatie Cliëntenbelang Amsterdam (2012-2013)
Keuzehulp Schizofrenie (Trimbos) (2011-2012)
Schizofrenie.nl (Eli Lilly/Ypsilon/Anoiksis) (2011-2013)

2002-2004: Data-medewerker, Instituut voor Sociale Geschiedenis (ISSG), Amsterdam

Bestuurservaring

2019-heden: Secretaris/Penningmeester Stichting Resultaat Meetgroep
Onderzoeks- en innovatie-organisatie, dat meetinstrumenten (door)ontwikkelt voor zorg en welzijn. RMG is mede-ontwikkelaar instrument Vanzelfsprekend dat gebruikt wordt op zorgboerderijen.

2012-2020: Algemeen bestuurslid/Penningmeester Stichting Verloren Jaren
Het bedenken, plannen en leiden van projecten van deze stichting, die voorlichting geeft over psychosegevoeligheid. Tevens fondsenwerving in 2019 van gedaan voor project Levende Casus bij ZonMw en een documentaire mede gerealiseeerd.

2007-2019: Voorzitter Stichting Anoiksis Beheer
Stichting dat innovatieve projecten bedenkt, ontwikkelt en leidt vanuit het peersupport rond Vereniging Anoiksis. Fondsenwerving en projectleiding gedaan, waaronder voor de app Reality Keeper, Koffie met…Anoiksis, Veerkracht Fabriek, Ik leef gewoon (film), Meer dan dat… (boek), Ervaringsspel Kies Je Weg! en Skiz’o (magazine).

2005-2011: Secretaris Vereniging Anoiksis
Lotgenotencontacten organiseren, vrijwilligers aansturen en verantwoordelijk voor campagnes en PR. Daarnaast belangenbehartiging (o.m. rond dwang en drang) en participatie in wetenschappelijk onderzoek.

Opleiding en publicaties

1992-1998 Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Landen. Universiteit van Amsterdam. (M.A.)

2017 Hoor wat ik voor je kan betekenen. (luisterboek). Tobi Vroegh, Amsterdam
2012 Priorities, Satisfaction and Treatment Goals in Psychosis Patients: An Online Consumer’s Survey, Sterk, Muis, De Haan, Winter van Rossum, Pharmacopsychiatry, Georg Thieme Verlag, Stuttgart · New York
2011 Meer dan dat… 10 portretten van mensen met schizofrenie. Tobi Vroegh, Amsterdam

Image
Ik heb geen sociale media, maar ben wel gewoon op het telefoonnummer op de foto beschikbaar.